Program Unijny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rozwój przedsiębiorstwa PUREKO Sp. z o.o.
dzięki rozpoczęciu produkcji innowacyjnej
pianki poliuretanowej z elementami nano technologii".Beneficjent:

PUREKO Sp. z o.o.


wartość projektu – 1 772 640,87 PLN

wartość dofinansowania – 749 936,46 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl